KAKOVOSt

Proizvode kakovostno spremljamo skozi celoten proizvodni proces !

V podjetju dajemo posebno pozornost kakovosti. Proizvode kakovostno spremljamo skozi vse faze razvoja, proizvodnje in montaže. Proizvode projektiramo in izdelujemo v skladu z najvišjimi standardi in zahtevami kupcev. Za naše produkte zagotavljamo ustrezno tehnično dokumentacijo in zahtevane ateste. Politika kakovosti se izvaja skozi vse postopke in faze poslovnega in proizvodnega procesa.

Kakovost izdelkov podjetja potrjujejo certifikati:

- SIST EN ISO 3834 Part 2,

- EN 13445,

- EN 13480

- AD 2000 - HPO.

Zaposlujemo izučene in atestirane varilce in mednarodnega varilskega specialista IS IWS

Politika kakovosti (politika vodenja) se izvaja skladno s standardom ISO 9001:

  • Visoka kakovost – zavezani smo k natančnosti, strokovnosti in visoki kakovosti produktov in procesov.

  • Zanesljivost & doseganje rokov – zanesljivo izvedemo, kar se dogovorimo.

  • Inovativnost in fleksibilnost – odlikuje nas visoka stopnja odzivnosti in fleksibilnosti na zahteve kupcev. Spodbujamo iznajdljivost pri iskanju rešitev in razvijanje znanj.

  • Učinkovitost – spoštujemo organiziranost, delavnost, odgovornost in resen pristop.

  • Timsko delo – razvijamo partnerstvo in zaupanje, profesionalen in spoštljiv odnos. Gradimo pozitivno delovno okolje, možnosti za strokovni razvoj in uresničevanje strokovnih in poslovnih podvigov.

  • Predpisi & standardi - zavezani smo k spoštovanju veljavnih predpisov in osvojenih standardov ter sledimo najnovejšim smernicam in dobrim praksam.

  • Sistem kakovosti se vključuje v vse procese in ga stalno izboljšujemo.

Kakovost izdelkov podjetja potrjujejo tudi certifikati:

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 14